Tin tức

Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn chứng từ

Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử

TEST

Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành nghị định số 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghj định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

TEST 1

TEST 2

Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành nghị định số 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghj định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

TEST 3

Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành nghị định số 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghj định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.