TEST 3

TEST 3

Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành nghị định số 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghj định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

Một số điểm đáng chú ý:

1. Tính tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính thuế và hóa đơn: 0,05%/ngày tính trên số ngày phạt nộp chậm (Điều 42 - NĐ 125/2020)

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời han từ 01 ngày đến 30 ngày

Tải văn bản tại đây: